Herstel defect lager 1218

De 1218 (ex NS 1218, ex ACTS 1253) die als plukloc voor de 1201 fungeert heeft langere tijd in Leidschendam gebivakeerd, maar behoudens een typhoon en enkele weerstanden voor de 1201 en twee remkranen voor de 1315 is het tot op heden niet nodig geweest om andere onderdelen af te nemen. De loc heeft dus ook nog alle zes tractiemotoren! Op 27 december 2006 is de loc naar Blerick overgebracht. Destijds is schade aan het lager ontdekt en om meer schade te voorkomen is twee maanden geleden besloten om het defect aan het lager te neutraliseren of herstellen omdat de loc op korte termijn versleept moet gaan worden. De voorkeur ging uit voor neutralisatie om de kosten te beperken. Afgelopen week is het lager geinspecteerd en bleek het mogelijk om het defect aan het lager te neutraliseren. Voor deze reparatie hoeft de loc niet noodzakerlijkerwijs naar een werkplaats en dus konden de werkzaamheden ter plaatse worden uitgevoerd door een deskundig monteur. De loc kan nu dus weer gesleept worden zonder schade te veroozaken aan het lager. Theoretisch gezien is het mogelijk om zelfstandig met de loc te rijden, tot zo’n 30 km/uur zou geen probleem moeten zijn, maar het moge duidelijk zijn dat de loc in de huidige toestand niet zelfstandig kan rijden.