Stroomafnemers voor de 1201 6 augustus 2005

Op een zonnige dag zijn de geschilderde stroomafnemers geplaatst op de 1201. Hiermee is de 1201 uiterlijk (weer) haast compleet, nadat de stroomafnemers al in 2002 waren afgenomen om de loc lager te maken en het dak toegankelijker. Hoewel de hoogspanning nog niet is aangesloten vanaf de scheidingsschakelaar (zie schema*link* en de loc nog niet op eigen kracht kan rijden, kon de technische ploeg het toch even niet laten om de stroomafnemers even tegen de draad te zetten teneinde een historische foto te kunnen maken. Uiteraard werd dit pas gedaan nadat door metingen was vastgesteld dat de isolatiewaarde van het stroomafnemercircuit hoog genoeg was om kortsluiting te voorkomen. De gehele dakinstallatie, inclusief de isolatoren, is immers gedemonteerd, gereviseerd en terug gemonteerd geweest.