Categorie archief: 1304

1315 is terug!

temp1

1315 en 1304 voor het eerst sinds lange tijd weer samen!

Gisteren is de 1315 van de Werkgroep Loc 1501 na tweeënhalf jaar teruggekeerd op Nederlandse bodem. Zoals bekend is de machine eind maart 2013 naar de Eisenbahn Erlebniswelt in Horb am Neckar vertrokken, met de bedoeling de 1315 daar voor een periode van tien jaar te exposeren. Een ontbindende voorwaarde daarbij was dat de locomotief zou kunnen worden teruggehaald als een vervoerder interesse zou hebben om ermee te gaan rijden. Begin dit jaar meldde HSL Logistik met de vraag of de 1304 en 1315 door hen in de goederendienst gebruikt zouden kunnen worden. HSL en de Werkgroep Loc 1501 kwamen tot overeenstemming, waarop de 1304 alvast in de huisstijl van HSL is gebracht en de voorbereidingen voor de terugkeer van de 1315 konden beginnen. Zaterdag 19 september 2015 vertrok diesellocomotief 21 van Rotterdam Railfeeding naar Horb am Neckar om de volgende dag met de 1315 naar Nederland terug te keren. Om de vele fotografen in Blerick een plezier te doen, werd spontaan besloten de 1304 voor het eerst in HSL-kleuren te tonen samen met de 1315.

De 1315 zal voorlopig in Blerick worden opgeborgen. De 1304 zal technisch in orde worden gemaakt en daartoe eind september naar Strukton in Zutphen worden gebracht.

Bruikleenovereenkomst 1300’en getekend

bl1Op 16 juni 2015 is in Blerick de bruikleenovereenkomst tussen de Werkgroep Loc 1501 en HSL Logistik getekend voor de locomotieven 1304 en 1315. Beide partijen zijn hierover zeer verheugd. HSL Logistik kan hiermee de zoektocht naar extra elektrische locomotieven afsluiten en de Werkgroep Loc 1501 is blij dat de in goede staat verkerende 1300’en een goede bestemming hebben gevonden. De bedoeling is dat de 1315 als eerste in dienst wordt gesteld. Deze locomotief staat nog in de Eisenbahn Erlebniswelt in Horb (Neckar), maar zal op korte bl2termijn terugkeren naar Nederland. Daarna zal de 1315 technisch worden nagelopen, er wordt ATB-vv en GSM-R ingebouwd en de gele kleur zal plaatsmaken voor het bruin van HSL Logistik.

Alle reden dus om te proosten op de terugkeer na ongeveer vijftien jaar van de 1300 in de normale dienst. Dat werd dan ook gedaan door (van links naar rechts) Bert Wiegel, voorzitter van de Werkgroep Loc 1501, Bjorn Ormeling van HSL Logistik, Michiel de Wijs, ook br3van HSL Logistik, en Harry Schneider, die voorzitter van de Werkgroep Loc 1501 was ten tijde van de verwerving van de 1304 en 1315.

Na het officiële gedeelte was er tijd om te kijken of er nog leven in de 1304 zat, en dat bleek het geval! De opgezette stroomafnemer is hiervan het bewijs. Over de toekomst van deze locomotief is nog geen concrete beslissing genomen. De prioriteit ligt bij de 1315 en afhankelijk van de bevindingen met deze locomotief wordt gekeken of de 1304 ook zal terugkeren op de Nederlandse rails.

Binnenkort komen we in de nieuwe Klok-info terug op het tweede leven van de 1300’en.

Klok-info 61

Info-061Klok-info 61 is verschenen. Met in dit nummer:

– Twaalf Nederlandse assen in Horb?
– Locomotief serie 1600
– Locomotief 1122
– Overige locomotieven
– Bestuur
– De 1218 in ere hersteld
– KLOK-shop

U kunt hem hier downloaden.

Wij wensen u veel leesplezier!

In één adem….

In één adem…..

…. worden op de diverse internetpagina’s en gedrukte media de Werkgroep Loc-1501 en de Stichting Klassieke Locomotieven vaak met elkaar verward. Wat is nu precies het verschil en de overeenkomst ?

In 1986 werd de Werkgroep Loc-1501 opgericht door en voor NS’ers, die de 1501 wilden bewaren. Ook een klein percentage niet-NS’ers kon lid worden van de Werkgroep. Het quotum niet NS’ers is al jaren volgeboekt en daarom kon de Werkgroep dus geen nieuwe externe leden meer inschrijven. In de jaren die daarop volgden werd de collectie van de Werkgroep uitgebreid met locs uit de 1100- 1200- en 1300-serie. Hierdoor groeide ook het aantal belangstellenden dat iets wilde betekenen voor deze populaire locseries. Om toch iedereen de gelegenheid te geven om een (financiële) bijdrage te leveren aan de instandhouding van het materieelpark van de Werkgroep, werd de Stichting Klassieke Locomotieven (kortweg KLOK genoemd) opgericht. KLOK is dus een soort supportersvereniging van de Werkgroep en is hier ook in bestuurlijke zin nauw mee verweven.

DSC_9051Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over wie nu de eigenaar/beheerder is van het materieelpark. Hierover kunnen we kort zijn: alle locs met uitzondering van de 1255 zijn juridisch in eigendom bij de koepelorganisatie “Personeelsvereniging NS Rotterdam” (PVNSR), waar de Werkgroep Loc-1501 deel van uitmaakt. Het gaat dus om de volgende locomotieven: 1122, 1201, 1218, 1304, 1315, 1501. Loc 1255 is dus als enige loc in eigendom bij KLOK.