Categorie archief: Serie 1100

1122, 1218 en 1255 klaar om naar Blerick te vertrekken

1122 fairHet is de bedoeling om de 1122 en 1218 van de Werkgroep Loc 1501 en de 1255 van de Stichting Klassieke Locomotieven op korte termijn naar Blerick te brengen. De locomotieven bevinden zich nog steeds op de Watergraafsmeer. Nadat Euro-Express Treincharter de activiteiten rond de vakantietreinen had gestaakt, waren ze niet meer nodig als verwarmingslocomotief. Door diverse redenen was het nog niet gelukt de 1122 cablocomotieven over te brengen. Inmiddels is aan de voorwaarden voldaan om dit in gang te zetten.

Wellicht is het opgevallen dat de machines inmiddels voorzien zijn van het voertuigkenmerk ‘FAIR’. Ze zijn, net als de 1501 die al in Blerick is, door Fairtrains ingeschreven in het Nationaal Voertuigregister. De Werkgroep Loc 1501 en de Stichting Klassieke Locomotieven zijn zelf geen voertuighouder zodat men afhankelijk is van derden om dit te doen. De hulp van Fairtrains in deze is daarom in dankbaarheid aanvaard. De inschrijving in het voertuigregister is een van de voorwaarden om de locomotieven te mogen vervoeren; de tweede is de keuring door een gecertificeerde werkplaats.1218 Die hebben de 1122, 1218 en 1255 op 8 november 2017 ondergaan. Dankzij de goede zorgen van enkele vrijwilligers geschiedde dit met positief resultaat. Daardoor staat niets de overbrenging van het drietal naar Blerick meer in de weg.

In dit bericht is de naam Fairtrans enkele keren genoemd. We kunnen voorstellen dat nog niet iedereen op de hoogte is van het bestaan hiervan. Fairtrains is in juli 2017 opgericht met als doel spoorwegmaterieel duurzaam te benutten. Materieeleigenaren en museumclubs zonder eigen lijn hebben het in Nederland moeilijk. Vaak zijn er te weinig financiële middelen om het materieel op te knappen of te onderhouden en ontbreekt het aan stalling, kennis, onderdelen en goede samenwerking met werkplaatsen en vervoerders. Als gevolg hiervan staat materieel weg te kwijnen.

1255Aan de andere kant is er op de Nederlandse spoormarkt een tekort aan betaalbare conventionele tractie die per dag, week of maand is te huren. Dit komt onder andere door het beleid van de grote vervoerders. Kleinere vervoerders hebben moeite met het vinden van tractie voor spotvervoer, eenmalige ritten of niet frequent voorkomende ritten als roestrijden, ontijzelritten, vervangend vervoer bij defecten of kleine of seizoensgebonden goederenstromen. Voor deze treinen zijn de dure hedendaagse locomotieven niet rendabel in te zetten.

Fairtrains wil een oplossing bieden: niet meer gebruikt materieel dat daarvoor geschikt is weer dienstvaardig maken, technisch in goede conditie brengen en beschikbaar te stellen aan de spoormarkt door middel van flexibele verhuur. De opbrengsten kunnen de onderhoudskosten dekken. Fairtrains heeft de beschikking over overdekte sporen, een eigen rangeerlocomotief (‘Sik’), een mobiele werkplaats en kantinewagon.

In de komende KLOK-info komen we uiteraard terug op het transport van onze locomotieven, de laatste ontwikkelingen en ook de band tussen de Werkgroep Loc 1501/Stichting Klassieke locomotieven en Fairtrans.

 

Klok-info 61

Info-061Klok-info 61 is verschenen. Met in dit nummer:

– Twaalf Nederlandse assen in Horb?
– Locomotief serie 1600
– Locomotief 1122
– Overige locomotieven
– Bestuur
– De 1218 in ere hersteld
– KLOK-shop

U kunt hem hier downloaden.

Wij wensen u veel leesplezier!

In één adem….

In één adem…..

…. worden op de diverse internetpagina’s en gedrukte media de Werkgroep Loc-1501 en de Stichting Klassieke Locomotieven vaak met elkaar verward. Wat is nu precies het verschil en de overeenkomst ?

In 1986 werd de Werkgroep Loc-1501 opgericht door en voor NS’ers, die de 1501 wilden bewaren. Ook een klein percentage niet-NS’ers kon lid worden van de Werkgroep. Het quotum niet NS’ers is al jaren volgeboekt en daarom kon de Werkgroep dus geen nieuwe externe leden meer inschrijven. In de jaren die daarop volgden werd de collectie van de Werkgroep uitgebreid met locs uit de 1100- 1200- en 1300-serie. Hierdoor groeide ook het aantal belangstellenden dat iets wilde betekenen voor deze populaire locseries. Om toch iedereen de gelegenheid te geven om een (financiële) bijdrage te leveren aan de instandhouding van het materieelpark van de Werkgroep, werd de Stichting Klassieke Locomotieven (kortweg KLOK genoemd) opgericht. KLOK is dus een soort supportersvereniging van de Werkgroep en is hier ook in bestuurlijke zin nauw mee verweven.

DSC_9051Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over wie nu de eigenaar/beheerder is van het materieelpark. Hierover kunnen we kort zijn: alle locs met uitzondering van de 1255 zijn juridisch in eigendom bij de koepelorganisatie “Personeelsvereniging NS Rotterdam” (PVNSR), waar de Werkgroep Loc-1501 deel van uitmaakt. Het gaat dus om de volgende locomotieven: 1122, 1201, 1218, 1304, 1315, 1501. Loc 1255 is dus als enige loc in eigendom bij KLOK.

75-jarige jubileum OB Zaanstraat

Deze zonnige dag waren wij te gast bij OB Zaanstraat te Amsterdam. Daar werd het 75-jarige jubileum gevierd met een grote materieelshow waaraan wij deelnamen met maarliefst drie locomotieven, de 1122, 1315 en 1501. De 1122 had even pauze bij EETC, de 1315 en 1501 kwamen uit Rotterdam. Na afloop is de 1315 achtergebleven voor onderhoud en de 1501 is solo teruggekeerd naar de SSN.

Presentatie boek 1100 serie

Op deze zaterdag vond bij de NedTrain-vestiging te Tilburg de presentatie plaats van het boek van auteur Drs. W.H. van den Dool Sr. ”Elektrische locomotieven NS-serie 1100” van Uitgeverij Uquilair.

De Werkgroep Loc-1501 was gevraagd haar loc 1122 bij deze gelegenheid te exposeren rond de draaischijf, samen met de 1136 en de 1145 van de Stoomtrein Goes-Borssele. Voor het overbrengen van onze 1122 naar en van Tilburg was door de Inspectie Verkeer en Waterstaat een éénmalige “verklaring van geen bezwaar’’ afgegeven. Met dit document wordt toestemming verleend een railvoertuig over het spoor te vervoeren, dat uit de keuring is. Ook was de Werkgroep Loc-1501 gevraagd het transport van de 1122 te willen verzorgen met de 1501 en aldus geschiedde. Goed voor de 1501: het transport kan tevens gezien worden als een broodnodige conditierit. Oude tijden herleefden met drie 1100’en rond de draaischijf.

De bijeenkomst was slechts toegankelijk voor genodigden, zodat het helaas niet mogelijk was onze leden en donateurs mee te laten genieten van dit fotomoment.