Categorie archief: Werkgroep Loc 1501

berichten over de Werkgroep Loc 1501/Stichting Klassieke Locomotieven

1122, 1218 en 1255 klaar om naar Blerick te vertrekken

1122 fairHet is de bedoeling om de 1122 en 1218 van de Werkgroep Loc 1501 en de 1255 van de Stichting Klassieke Locomotieven op korte termijn naar Blerick te brengen. De locomotieven bevinden zich nog steeds op de Watergraafsmeer. Nadat Euro-Express Treincharter de activiteiten rond de vakantietreinen had gestaakt, waren ze niet meer nodig als verwarmingslocomotief. Door diverse redenen was het nog niet gelukt de 1122 cablocomotieven over te brengen. Inmiddels is aan de voorwaarden voldaan om dit in gang te zetten.

Wellicht is het opgevallen dat de machines inmiddels voorzien zijn van het voertuigkenmerk ‘FAIR’. Ze zijn, net als de 1501 die al in Blerick is, door Fairtrains ingeschreven in het Nationaal Voertuigregister. De Werkgroep Loc 1501 en de Stichting Klassieke Locomotieven zijn zelf geen voertuighouder zodat men afhankelijk is van derden om dit te doen. De hulp van Fairtrains in deze is daarom in dankbaarheid aanvaard. De inschrijving in het voertuigregister is een van de voorwaarden om de locomotieven te mogen vervoeren; de tweede is de keuring door een gecertificeerde werkplaats.1218 Die hebben de 1122, 1218 en 1255 op 8 november 2017 ondergaan. Dankzij de goede zorgen van enkele vrijwilligers geschiedde dit met positief resultaat. Daardoor staat niets de overbrenging van het drietal naar Blerick meer in de weg.

In dit bericht is de naam Fairtrans enkele keren genoemd. We kunnen voorstellen dat nog niet iedereen op de hoogte is van het bestaan hiervan. Fairtrains is in juli 2017 opgericht met als doel spoorwegmaterieel duurzaam te benutten. Materieeleigenaren en museumclubs zonder eigen lijn hebben het in Nederland moeilijk. Vaak zijn er te weinig financiële middelen om het materieel op te knappen of te onderhouden en ontbreekt het aan stalling, kennis, onderdelen en goede samenwerking met werkplaatsen en vervoerders. Als gevolg hiervan staat materieel weg te kwijnen.

1255Aan de andere kant is er op de Nederlandse spoormarkt een tekort aan betaalbare conventionele tractie die per dag, week of maand is te huren. Dit komt onder andere door het beleid van de grote vervoerders. Kleinere vervoerders hebben moeite met het vinden van tractie voor spotvervoer, eenmalige ritten of niet frequent voorkomende ritten als roestrijden, ontijzelritten, vervangend vervoer bij defecten of kleine of seizoensgebonden goederenstromen. Voor deze treinen zijn de dure hedendaagse locomotieven niet rendabel in te zetten.

Fairtrains wil een oplossing bieden: niet meer gebruikt materieel dat daarvoor geschikt is weer dienstvaardig maken, technisch in goede conditie brengen en beschikbaar te stellen aan de spoormarkt door middel van flexibele verhuur. De opbrengsten kunnen de onderhoudskosten dekken. Fairtrains heeft de beschikking over overdekte sporen, een eigen rangeerlocomotief (‘Sik’), een mobiele werkplaats en kantinewagon.

In de komende KLOK-info komen we uiteraard terug op het transport van onze locomotieven, de laatste ontwikkelingen en ook de band tussen de Werkgroep Loc 1501/Stichting Klassieke locomotieven en Fairtrans.

 

Locomotor 231 naar de Werkgroep Loc 1501

20170228_091416

Sik 231 onderweg van Nijmegen naar Blerick

Om te kunnen rangeren in de loods van Blerick heeft de Werkgroep Loc 1501 gezocht naar een rangeerlocomotief. Door de revisie van de 600 van het Spoorwegmuseum is er al een tijd geen locomotief beschikbaar. Als oplossing heeft de Werkgroep locomotor 231 uit Nijmegen in bruikleen verworven. Deze is particulier eigendom en ondanks de lange stilstand rijvaardig. Op 3 februari heeft de Sik onderhoud gehad en op 28 februari is hij per dieplader naar Blerick gebracht. Dit transport is financieel ondersteund door roestrijden.nl, waarvoor de Werkgroep zeer erkentelijk is.

20170203_160742

De laatste aanwinst van de Werkgroep Loc 1501 tijdens onderhoud in Nijmegen