Werkgroep Loc 1501 en de Stichting Klassieke Locomotieven

Toen in 1986 de elocs van de serie 1500 buiten dienst werden gesteld, heeft een aantal machinisten uit Rotterdam het initiatief genomen om eloc 1501 te bewaren. De Werkgroep 1501 werd opgericht als onderdeel van de PVNSR (Personeels Vereniging NS Rotterdam) die op haar beurt weer deel uitmaakte van de BSSO (Bond Spoorweg Sport en Ontspanning). Hiermee had de Werkgroep 1501 een formele status binnen NS gekregen en kon de loc onder NS-vlag inzetbaar blijven.

9 mei 1987Vrijwilligers stopten vele uren in het dienstvaardig houden van de 1501, daarbij geholpen door Hoofdwerkplaats Tilburg. Met enige regelmaat verscheen de loc op het spoornet en verzamelde een trouwe groep hobbyisten om haar heen.

In 1993 begon het bedrijf NS de allereerste tekenen van opsplitsen te vertonen: de dienst MW (Materieel en Werkplaatsen) heette bijvoorbeeld ineens NS Materieel. Geleidelijk aan werd steeds duidelijker dat NS een andere koers ging varen en de bedrijfscultuur veranderde. De Werkgroep heeft dat gemerkt, omdat de belangeloze medewerking van diverse NS-instanties aan het instandhouden van de 1501 steeds minder “belangeloos” werd: alles kreeg opeens een fors prijskaartje.

Loc 1501 staat thans buiten dienst in afwachting van een grote opknap- en revisiebeurt.

informatie1In 1998 ging een langgekoesterde Werkgroep-wens in vervulling en werd eloc 1211 toegevoegd aan de collectie. Met de komst van deze populaire loc groeide ook het aantal belangstellenden die iets wilde betekenen voor deze loc. Deze belangstellenden waren echter geen NS’ers en omdat het quotum niet-NS’ers al vol was kon de Werkgroep geen nieuwe leden meer inschrijven. Om toch iedereen de gelegenheid te geven om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van beide locs, werd de Stichting Klassieke Locomotieven opgericht. De (lange) naam werd al snel verbasterd tot kortweg “KLOK” en het aantal donateurs groeide gestaag. Er is ook een verschuiving waarneembaar: de meest actieve leden komen voort uit KLOK-gelederen en het zijn zij, die de laatste jaren een grote bijdrage hebben geleverd aan het totstand komen van werkzaamheden en ritten.

In 2001 werd Sik 271 overgenomen van Strukton. Deze locomotor stond op de slooplijst omdat er geen emplooi meer voor was. De Werkgroep heeft de Sik veiliggesteld voor de toekomst; niet om haar op te nemen in de museumcollectie, maar als eventuele rangeerkracht op een toekomstige eigen locatie. In 2012 is op basis van nieuwe inzichten besloten de loc weer af te stoten en over te dragen aan de Museumtram Hoorn -Medemblik.

In 2001 werd de 1211 geruild tegen de 1201 van het Spoorwegmuseum omdat de 1211 te kampen had met 2 defecte tractiemotoren. Herstel zou teveel geld kosten. In 2011 werd de 1201 opgeleverd in de turkooizen afleveringstoestand van 1951 en werd op 12 november van dat jaar geëxposeerd in Amersfoort ter gelegenheid van 60 jaar serie 1200 en 80 jaar NVBS.

Op 28 augustus 2004 werd eloc 1315 overgedragen door NS Reizigers BV aan de Personeelsvereniging NS Rotterdam waarna in 2005 ook de 1304 aan de collectie kon worden toegevoegd. Gebrek aan betaalbare overdekte stallingsruimte leidde ertoe dat de 1315 in 2013 werd overgebracht naar Eisenbahn Erlebniswelt in het Duitse Horb, waar de loc voor een periode van tien jaar wordt geëxposeerd en voor genoemde periode een goed onderdak heeft.

In 2003 startten onderhandelingen met Railion inzake het overnemen van eloc 1122 en op 22 november 2004 werd deze loc overgedragen aan de Werkgroep voor de oud-ijzerprijs en daarmee werd de serie “klassieke elocs” compleet gemaakt.

10141289674_a245c03406_oIn februari 2005 werd de eerder door de werkgroep verworven plukloc 1208 – nadat deze geheel was ontdaan van bruikbare onderdelen t.b.v. ACTS – afgevoerd voor de sloop en werd door ACTS aan de Werkgroep in ruil de nagenoeg complete loc 1253 overgedragen. In 2011 is de 1253 weer als 1218 zoveel mogelijk in de aflevertoestand van 1951 teruggebracht en werd op 12 november van dat jaar geëxposeerd in Amersfoort ter gelegenheid van 60 jaar serie 1200 en 80 jaar NVBS.

In 2010 is ACTS-loc 1255 (ex-NS 1221) overgedragen aan de Stichting Klassieke Locomotieven.

Wilt u donateur worden? Kijk dan hier.

Contact opnemen? Kijk dan hier.